Leasen of lenen voor een auto?

 Leasen of lenen voor een auto?

In Nederland zijn begin 2021 zo’n 8,8 miljoen auto’s geregistreerd op naam van particulieren. Dit betekent dat 50 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder één of meerdere auto’s bezitten. Een groot gedeelte van de autobezitters hebben de auto gefinancierd. Een auto financieren kan op verschillende manieren.

Persoonlijke lening voor de auto

De persoonlijke lening wordt vooral gebruikt voor het kunnen aanschaffen van een nieuwe of tweedehands auto. De auto staat als leendoel ver boven aan met ruim dertig procent. Het gemiddeld bedrag wat in 2021 geleend werd voor de aanschaf bedraagt 12.000 euro. Veelal is dit het rest bedrag wat betaalt dient te worden voor de auto na inruil van de oude. De looptijd van vijf jaar wordt het meest genomen. Exclusief rente bedraagt de aflossing 200 euro per maand.

Leennormen zijn strenger geworden

Sinds enkele jaren zijn de leennormen aangescherpt waardoor huishoudens minder kunnen lenen. Deze normen zijn aangescherpt om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De verstrekker van leningen is verplicht om de financiële situatie van de aanvrager nauwgezet te analyseren. Er dient voldoende inkomen te zijn en andere betalingsverplichtingen moeten meegenomen worden in het acceptatieproces. Ook moet er onderscheid worden gemaakt in het soort huishouden en gezinssamenstelling.

Lening periode koppelen aan levensduur

Het is verstandig om de levensduur van de auto te koppelen aan de looptijd van de lening. Een richtlijn is de afschrijvingnorm van 20 procent. Een nieuwe auto gaat minimaal vijf jaar mee en heeft een restwaarde. Voor een gebruikte auto is een kortere afschrijvingsperiode van bijvoorbeeld drie jaar reëler. Voorkomen moet worden dat de lening langer duurt dan het bezit van de auto.

Leasen van de privé auto

Naast de persoonlijke lening is er voor particulieren ook de mogelijkheid van leasen. Bij privé leasen is er geen sprake van een koop maar je neemt eigenlijk een abonnement op de auto. Op basis van de looptijd en aantal kilometers per jaar betaal je een vast bedrag. In dit bedrag zijn alle kosten opgenomen exclusief de brandstof. De looptijd bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal vijf jaar. Het aantal kilometers per jaar schommelt tussen de 10000 tot 35000 kilometer. Na de contractperiode lever je de auto weer in.  

Veel particulieren krijgen de beschikking over een bedrijfsauto die ze ook privé mogen gebruiken. Voor het privégebruik worden zij fiscaal belast volgens de bijtellingsregeling. De bijtelling is gebaseerd op de nieuwwaarde van de auto en bedraagt 22 procent. Over dit bedrag dient belasting te worden afgedragen.

Related post